تیر آرت 1398


تهران، حافظ، خیابان جامی، شماره ۸۷، واحد ۷
4 تیر 1398 - 7 تیر 1398
آرت فر تیر که هرمز همتیان و مریم مجد آن را بنیان گذاشته‌اند، جشنواره هنری سرآمدی برای هنر معاصر ایران است.

این آرت فر که یک بار در سال برگزار می‌شود، قصد دارد مروری جامع بر جدیدترین دیدگاه‌های هنری و موضوعات مطرح‌ شده در کار هنرمندان ایرانی باشد. جشنواره هنر تیر با تمهیداتی از غرفه‌های نمایشگاهی گرفته تا نشست‌، بابی به کشف و بررسی صحنه هنری ایران است.