3 دی 1395
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
170,000,000﷼
4,239 دلار آمریکا
2.857%
آثار هنری مشابه

ارزش فرهنگی
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | اثر هنری ازمنصور وکیلی
فریاد و نجوا
برآورد
 
قیمت فروش
26.154%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
شماره ۲ از مجموعه صدسالگی
برآورد
 
قیمت فروش
75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
سایر آثار هنری ابراهیم صاحب اختیاری

بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
رویا
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,058 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,891 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,965 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-12.063%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها