فروش در - خانه حراج
8 خرداد 1394
برآورد
قیمت فروش
16.667%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازمصطفی گودرزی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
گفت وگوی هزارساله
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آهنگ خیال
برآورد
100,000,000﷼
737 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
1,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
2,358 دلار آمریکا
166.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سایر آثار هنری ابراهیم صاحب اختیاری

بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
برکه
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
170,000,000﷼
4,239 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,058 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,891 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,965 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-12.063%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها