برآورد
400,000,000﷼
3,042 دلار آمریکا
- 600,000,000﷼
4,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
12,167 دلار آمریکا
220%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه کویری ها از علی فرامرزی
بدون عنوان از مجموعه کویری ها
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
500,000,000﷼
12,469 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
53.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | اثر هنری ازتگرید دارغوت
بدون عنوان (از مجموعه رنگین‌کمان مرگ)
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
سایر آثار هنری ابراهیم فرجی

آرتچارت | اثر هنری ازابراهیم فرجی
بدون عنوان
برآورد
£3,000
4,140 دلار آمریکا
-
£4,000
5,520 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
بدون عنوان
برآورد
450,000,000﷼
1,748 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,496 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آرتیبیشن - 12 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,167 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,042 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,563 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+220%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها