فروش در - خانه حراج
31 فروردین 1394
برآورد
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازمصطفی گودرزی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | خاطرات امید از آیدین آغداشلو
خاطرات امید
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی حسینی
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری احمد مرشدلو

آرتچارت | بدون عنوان از احمد مرشدلو
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
7,240 دلار آمریکا
42.222%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
آرتچارت | اختنتاق از احمد مرشدلو
اختنتاق
برآورد
1,200,000,000﷼
10,435 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
13,913 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
14,783 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
53.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,009 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,546 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,753 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4.276%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021