ارسیا مقدم

ایران | 1351
نمایشگاه ها

من فاخر نیستم
تهران
25 خرداد 1397 - 5 تیر 1397
تقریبا همه راضی‌اند
تهران
23 فروردین 1398 - 3 اردیبهشت 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,430 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,394 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,525 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+37.143%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها