افشین پیر هاشمی

ایران | 1353
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 69,485 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,422 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 42,233 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.904%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021