• طبیعت بی‌جان (فلفل‌ها) 1370
  • آبرنگ و جوهر روی کاغذ
  • نقاشی
  • 34.5 * 24
  • امضا شده و تاریخ خورده 27-6-91؛ امضا شده و تاریخ خورده 1991 رُم
برآورد
£8,000
11,039 دلار آمریکا
- £12,000
16,559 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,160
14,020 دلار آمریکا
1.6%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | ترکیب بندی (9) از رضا درخشانی
ترکیب بندی (9)
برآورد
 
قیمت فروش
6.222%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1388
آرت چارت | منظره‌ی سانسر از شفیق عبود
منظره‌ی سانسر
برآورد
£5,000
6,892 دلار آمریکا
-
£7,000
9,649 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,544 دلار آمریکا
27.5%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرت چارت | میز از آدم حنين‎
میز
برآورد
£6,000
8,270 دلار آمریکا
-
£8,000
11,027 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,544 دلار آمریکا
9.286%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرت چارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20.93%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرت چارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,563 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
ساتبیز - 4 اردیبهشت 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143,769 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,046 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 94,580 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+72.633%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021