• گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا 1370
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 150
  • امضا شده و تاریخ خورده محصص 92
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
- £120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | شکارِ آبیِ آسمان از رضا درخشانی
شکارِ آبیِ آسمان
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرت چارت | رویاهای شیرین از فرهاد مشیری
رویاهای شیرین
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1394
آرت چارت | بدون عنوان از فرهاد مشیری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 خرداد 1390
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرت چارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20.93%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
آرت چارت | طبیعت بی‌جان (فلفل‌ها) از بهمن محصص
طبیعت بی‌جان (فلفل‌ها)
برآورد
£8,000
11,039 دلار آمریکا
-
£12,000
16,559 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,160
14,020 دلار آمریکا
1.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرت چارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£8,000
11,268 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,563 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
ساتبیز - 4 اردیبهشت 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143,769 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,046 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 94,580 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+72.633%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021