بهمن محصص

ایران | 1309 - 1389
1400

1399

1398

حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه 1 آبان
حراج هنر قرن 20ام / خاورمیانه 30 مهر
حراج هنر پساجنگ و معاصر 8 خرداد
حراج هنر قرن بیستم / خاورمیانه 10 اردیبهشت
حراج Middle Eastern Modern & Contemporary Art 3 فروردین
1397

حراج دهمین دوره حراج تهران 21 دی
حراج 20th Century Art / Middle East 1 آبان
حراج نهمین دوره حراج تهران 8 تیر
حراج حراج قرن بیستم / خاورمیانه 4 اردیبهشت
1396

حراج Hôtel Drouot, Salles 5 et 6, Art Moderne et Contemporain du Moyen-Orient* 15 آذر
حراج بدون مرز: دبی 22 آبان
حراج Middle Eastern, Modern and Contemporary Art 3 آبان
حراج 20th Century Art / Middle East 1 آبان
حراج 20th Century Art/ Middle East 5 اردیبهشت
1395

حراج Modern & Contemporary Art 28 اسفند
حراج ششمین دوره حراج تهران 3 دی
حراج 20th Century Art: Middle East 29 مهر
حراج پنجمین دوره حراج تهران 7 خرداد
حراج The Art of Lebanon and Modern and Contemporary Middle Eastern Art 8 اردیبهشت
حراج Alchemy: Objects of Desire 2 اردیبهشت
1394

حراج Dubai: Modern and Contemporary Art Now and Ten 26 اسفند
حراج 20th Century Art - A Different Perspective 11 آذر
حراج Modern & Contemporary Art 28 مهر
حراج چهارمین دوره حراج تهران 8 خرداد
حراج Contemporary Art / Doha 1 اردیبهشت
1393

حراج Contemporary Art / Doha 21 مهر
حراج هنر اسلامی و هندی 15 مهر
1392

حراج دومین دوره حراج تهران 7 خرداد
1391

1390

1389

1388

حراج International Modern & Contemporary Art 9 اردیبهشت
1387

حراج Modern and Contemporary Arab and Iranian Art 2 آبان
حراج International Modern and Contemporary Art 11 اردیبهشت
1386

حراج International Modern & Contemporary Art 9 آبان