بیتا وکیلی

ایران | 1352
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 20,058 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,456 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 14,288 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+53.557%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021