18 آبان 1397
برآورد
$0 - $0
قیمت فروش
$11,458
0%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
185.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
260%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | White Branches از فریده لاشایی
شاخه های سفید
برآورد
£5,000
6,410 دلار آمریکا
-
£8,000
10,256 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,750
11,218 دلار آمریکا
34.615%
تاریخ حراج
بونامز - 6 اردیبهشت 1396
سایر آثار هنری جعفر روح بخش

ترکیب‌بندی طلسمی قرمز
برآورد
£12,000
15,584 دلار آمریکا
-
£15,000
19,481 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
11.57%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
17.091%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 فروردین 1393
کبوترها
برآورد
Fr.3,000
3,093 دلار آمریکا
-
Fr.5,000
5,155 دلار آمریکا
قیمت فروش
Fr.2,500
2,577 دلار آمریکا
37.5%
فروش در
تاریخ حراج
پیگه، هتل دِ وانت ژنو - 5 مهر 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,937 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,497 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,032 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.317%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021