برآورد
£15,000
20,675 دلار آمریکا
- £20,000
27,567 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,250
55,479 دلار آمریکا
130%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | توپ آینه‌ای از منیر فرمانفرماییان
توپ آینه‌ای
برآورد
£35,000
46,053 دلار آمریکا
-
£45,000
59,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,750
57,566 دلار آمریکا
9.375%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
سایر آثار هنری جواد سليم

آرت چارت | تمبر یادبود جمهوری عراق از جواد سليم
تمبر یادبود جمهوری عراق
برآورد
£400
559 دلار آمریکا
-
£600
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
£828
1,157 دلار آمریکا
65.6%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرت چارت | طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد از جواد سليم
طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد
برآورد
£15,000
20,967 دلار آمریکا
-
£25,000
34,945 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,500
113,922 دلار آمریکا
307.5%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرت چارت | مرد و اسب از جواد سليم
مرد و اسب
برآورد
£100,000
137,836 دلار آمریکا
-
£200,000
275,672 دلار آمریکا
قیمت فروش
£200,250
276,017 دلار آمریکا
33.5%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 261,580 دلار آمریکا
کمینه برآورد 65,832 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 116,970 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+149.266%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها