• مادر و فرزند 1332
  • آبنوس ماکاسار و سیم فلزی روی دو پیکره، آبنوس ماکارسار و سیم فلزی در دو پیکره
  • مجسمه
برآورد
£60,000
83,869 دلار آمریکا
- £100,000
139,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
£444,000
620,632 دلار آمریکا
455%
آرتچارت | شاعر و قفس از پرویز تناولی
شاعر و قفس
برآورد
20,000,000,000﷼
527,983 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
791,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
25,000,000,000﷼
659,979 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
آرتچارت | Flying Carpet از فرهاد مشیری
فرش پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
80.833%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | شاعر و پرنده از پرویز تناولی
شاعر و پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
380%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386