• مادر و فرزند 1332
  • آبنوس ماکاسار و سیم فلزی روی دو پیکره، آبنوس ماکارسار و سیم فلزی در دو پیکره
  • مجسمه
برآورد
£60,000
83,869 دلار آمریکا
- £100,000
139,782 دلار آمریکا
قیمت فروش
£444,000
620,632 دلار آمریکا
455%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | شاعر و قفس از پرویز تناولی
شاعر و قفس
برآورد
20,000,000,000﷼
527,983 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
791,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
25,000,000,000﷼
659,979 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
آرتچارت | Flying Carpet از فرهاد مشیری
فرش پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
80.833%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389
آرتچارت | شاعر و پرنده از پرویز تناولی
شاعر و پرنده
برآورد
 
قیمت فروش
380%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 13 اسفند 1386
سایر آثار هنری جواد سليم

آرتچارت | اثر هنری ازجواد سليم
تمبر یادبود جمهوری عراق
برآورد
£400
559 دلار آمریکا
-
£600
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
£828
1,157 دلار آمریکا
65.6%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازجواد سليم
طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد
برآورد
£15,000
20,967 دلار آمریکا
-
£25,000
34,945 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,500
113,922 دلار آمریکا
307.5%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازجواد سليم
مادر بودن
برآورد
£40,000
55,913 دلار آمریکا
-
£60,000
83,869 دلار آمریکا
قیمت فروش
£125,250
175,077 دلار آمریکا
150.5%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 184,530 دلار آمریکا
کمینه برآورد 52,977 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 82,844 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+162.352%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها