• فروشندگان هندوانه (روگی، روگی، روگی، آل هلو روگی!) 1333
  • آبرنگ روی کاغذ، قاب‌شده
  • نقاشی
  • 32.5 * 48.5
  • امضا شده و تاریخ خورده 1955 (پایین راست) و تیتر خورده در امتداد پایین
برآورد
£12,000
16,540 دلار آمریکا
- £18,000
24,810 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,020 دلار آمریکا
1.667%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | چشم‌انداز شب از إيتيل عدنان‎
چشم‌انداز شب
برآورد
£15,000
20,698 دلار آمریکا
-
£20,000
27,598 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
26,080 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرت چارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
122.727%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1388
آرت چارت | بدون عنوان (فرم‌های آبستره) از جاذبیه سری
بدون عنوان (فرم‌های آبستره)
برآورد
£6,000
8,387 دلار آمریکا
-
£8,000
11,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,317 دلار آمریکا
117.857%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
سایر آثار هنری جواد سليم

آرت چارت | تمبر یادبود جمهوری عراق از جواد سليم
تمبر یادبود جمهوری عراق
برآورد
£400
559 دلار آمریکا
-
£600
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
£828
1,157 دلار آمریکا
65.6%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرت چارت | طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد از جواد سليم
طرح آماده سازی برای بنای یادبود آزادی ، بغداد
برآورد
£15,000
20,967 دلار آمریکا
-
£25,000
34,945 دلار آمریکا
قیمت فروش
£81,500
113,922 دلار آمریکا
307.5%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرت چارت | فروشندگان خامه از جواد سليم
فروشندگان خامه
برآورد
£15,000
20,675 دلار آمریکا
-
£20,000
27,567 دلار آمریکا
قیمت فروش
£40,250
55,479 دلار آمریکا
130%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 261,580 دلار آمریکا
کمینه برآورد 65,832 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 116,970 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+149.266%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها