• کارگران در حال استراحت 1353
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 129 * 99
  • امضا شده و تاریخ خورده به عربی (پایین چپ)
برآورد
£35,000
48,356 دلار آمریکا
- £45,000
62,172 دلار آمریکا
قیمت فروش
£437,500
604,449 دلار آمریکا
993.75%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | خاطرات امید از آیدین آغداشلو
خاطرات امید
برآورد
12,000,000,000﷼
46,325 دلار آمریکا
-
16,000,000,000﷼
61,767 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000,000﷼
463,249 دلار آمریکا
757.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرت چارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
157.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
سایر آثار هنری حامد اویس

آرت چارت | در باغ وحش از حامد اویس
در باغ وحش
برآورد
£20,000
27,632 دلار آمریکا
-
£25,000
34,540 دلار آمریکا
قیمت فروش
£150,000
207,240 دلار آمریکا
566.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 405,844 دلار آمریکا
کمینه برآورد 37,994 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 48,356 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+780.208%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها