• اما در سر تو عزیزم می‌ترسم تو ندانی که این کجاست 1400
  • ویدیو اینستالیشن
  • ویدیو آرت
  • 80.5 * 50 * 12
فروش در - خانه حراج
25 شهریور 1392
برآورد
قیمت فروش
25%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازسلمان متین‌فر
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
سایر آثار هنری حامد صحیحی

آرتچارت | اثر هنری ازحامد صحیحی
از مجموعه محدوده امن
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
3,400 دلار آمریکا
41.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
از مجموعه محدوده امن
برآورد
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
3,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
3,130 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,760 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,035 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,769 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+2.352%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021