داریوش اسدی

ایران | 1354
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد 648 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 864 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها