برآورد
€500
599 دلار آمریکا
- €700
839 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,060
9,655 دلار آمریکا
1243.333%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازمسعود سعدالدین
رول کاغذ
برآورد
€3,500
3,889 دلار آمریکا
-
€4,500
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,889 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
Van Ham - 8 خرداد 1398
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
7,919 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
8,145 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
آرتچارت | اثر هنری ازبها عامر
پرندگان
برآورد
£6,000
8,344 دلار آمریکا
-
£10,000
13,906 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,638 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
سایر آثار هنری سرژ رضوانی

آرتچارت | اثر هنری ازسرژ رضوانی
ترکیب‌بندی
برآورد
€1,000
1,222 دلار آمریکا
-
€1,500
1,833 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
De vuyst - 16 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازسرژ رضوانی
بدون عنوان
برآورد
€400
476 دلار آمریکا
-
€800
951 دلار آمریکا
قیمت فروش
€625
743 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
Aguttes - 20 فروردین 1400
آرتچارت | اثر هنری ازسرژ رضوانی
بدون عنوان
برآورد
€100
118 دلار آمریکا
-
€150
177 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
Binoche et giquello - 6 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,199 دلار آمریکا
کمینه برآورد 537 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 895 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+623.75%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها