سمیرا علیخانزاده

ایران | 1346
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,350 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,761 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,982 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+0.102%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها