فروش در - خانه حراج
8 آبان 1392
برآورد
قیمت فروش
0%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازمحمود آزادنیا
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
4,000 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
اندرونی از مجموعه شکارگاه
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
9,265 دلار آمریکا
300%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | آرامش آبی از شهرام کریمی
آرامش آبی
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری سمیرا علیخانزاده

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,350 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,761 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,982 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+0.102%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها