• بدون عنوان 1377
  • سیلور پرینت ژلاتینی
  • عکاسی
  • 57 * 35
  • امضا شده و شماره خورده "9/10" با مداد (پشت اثر)
    تصویر: 35 * 57 سانتی‌متر
    شیت: 58 * 76 سانتی‌متر 
برآورد
€8,000
9,292 دلار آمریکا
- €12,000
13,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,250
6,098 دلار آمریکا
47.5%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
66.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 مهر 1385
Hands
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1394
Untitled (Hands)
برآورد
 
قیمت فروش
212%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 بهمن 1385
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
پیشکش‌ها
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
کپسول گالری آکشن - 9 تیر 1400
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,728 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,616 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,402 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.483%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021