• در جستجوی شهادت (واریاسیون شماره 1) 1373
  • جوهر روی سیلورپرینت ژلاتینی
  • عکاسی
  • 23 * 34.5
  • امضا شده، تیتر خورده نوشته شده و شماره نسخه و تاریخ خورده 6/10 در جستجوی شهادت 1995 شیرین نشاط (پشت اثر)
    ابعاد شیت: 35.5 * 28 سانتی‌متر
برآورد
€5,000
5,659 دلار آمریکا
- €7,000
7,923 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرت چارت | امانی کنار پنجره، قاهره، 1993 از یوسف نبیل
امانی کنار پنجره، قاهره، 1993
برآورد
£5,000
6,899 دلار آمریکا
-
£7,000
9,659 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,410
6,085 دلار آمریکا
26.5%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرت چارت | فائزه (از مجموعه زنان بدون مردان) از شیرین نشاط
فائزه (از مجموعه زنان بدون مردان)
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$0
100%
تاریخ حراج
آرت‌نِت آنلاین - 20 مرداد 1400
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه زنان الله) از شیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرت چارت | پیشکش‌ها از شیرین نشاط
پیشکش‌ها
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
کپسول گالری آکشن - 9 تیر 1400
آرت چارت | بدون عنوان از شیرین نشاط
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,683 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,595 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,362 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.562%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021