• پوستر نمایشگاه من راز آن هستم 1379
  • offset lithograph in colors
  • چاپ، گرافیک
  • 59 * 84
  • امضا شده "شیرین نشاط" پایین راست. این اثر برای نمایشگاه شیرین نشاط در تالار هنر هامبورگ در تاریخ 26 ژانویه تا 8 آپریل 2001 چاپ شده است.

برآورد
$800 - $1,200
قیمت فروش
$750
25%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | [Composition] از حسین زنده رودی
ترکیب‌بندی
برآورد
 
قیمت فروش
11.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 آبان 1389
آرتچارت | SANS TITRE از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
104%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 تیر 1389
آرتچارت | Sans titre از حسین زنده رودی
کلمه برای کلمه
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 فروردین 1393
سایر آثار هنری شیرین نشاط

آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
بدون عنوان (از مجموعه زنان الله)
برآورد
 
قیمت فروش
28.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | اثر هنری ازشیرین نشاط
پیشکش‌ها
برآورد
$1,000
-
$1,500
تاریخ حراج
کپسول گالری آکشن - 9 تیر 1400
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
183.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 11 آذر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 26,728 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,616 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,402 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.483%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021