عباس کیارستمی

ایران | 1319 - 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,914 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,019 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,918 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+39.825%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021