• موزیسین‌ها
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 99 * 114.3
  • امضا شده پایین راست
برآورد
$400 - $600
قیمت فروش
$300
40%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازمنوچهر نیازی
چشم‌انداز زمستانی
برآورد
£200
249 دلار آمریکا
-
£300
374 دلار آمریکا
قیمت فروش
£260
324 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
David Duggleby Auctioneers and Valuers - 22 شهریور 1398
سایر آثار هنری غلام یونسی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 300 دلار آمریکا
کمینه برآورد 400 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 600 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-40%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها