• بدون عنوان (از مجموعه‌ی "مادر قهرمان ملی") 1338 - 1348
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 125 * 95
برآورد
£140,000
193,424 دلار آمریکا
- £180,000
248,687 دلار آمریکا
قیمت فروش
£237,500
328,129 دلار آمریکا
48.438%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | تعالی از محمود فرشچیان
تعالی
برآورد
 
قیمت فروش
108.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرت چارت | خانه‌ی کاشان از سهراب سپهری
خانه‌ی کاشان
برآورد
£100,000
131,579 دلار آمریکا
-
£150,000
197,368 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
148,026 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه تنه درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
18.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391
سایر آثار هنری محمود صبري‎

آرت چارت | چهار چهره از محمود صبري‎
چهار چهره
برآورد
£12,000
16,559 دلار آمریکا
-
£18,000
24,838 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,280
48,682 دلار آمریکا
135.2%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 188,406 دلار آمریکا
کمینه برآورد 104,991 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 136,763 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+91.819%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها