منوچهر یکتایی

ایران | 1300 - 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 63,148 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,588 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 43,567 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+133.551%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021