فروش در - خانه حراج
1 آبان 1391
برآورد
قیمت فروش
39.486%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازنزار موسوی ‌نیا
جزیره دکارت
برآورد
800,000,000﷼
3,200 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,800 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازعبدی اسبقی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,200 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
4,400 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازکاظم چلیپا
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
4,000 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
4,400 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
سایر آثار هنری مهرداد شوقی حق دوست

آرتچارت | اثر هنری ازمهرداد شوقی حق دوست
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | اثر هنری ازمهرداد شوقی حق دوست
بدون عنوان
برآورد
€5,600
6,323 دلار آمریکا
-
€6,000
6,775 دلار آمریکا
تاریخ حراج
هنر زیبای هرمیتاژ - 6 آذر 1397
آرتچارت | اثر هنری ازمهرداد شوقی حق دوست
بدون عنوان
برآورد
€9,000
10,163 دلار آمریکا
-
€10,000
11,292 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
هنر زیبای هرمیتاژ - 6 آذر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,665 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,069 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,265 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+293.505%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2011 - 2015
عملکرد در برابر برآوردها
2011 - 2015
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2011 - 2015