• نصف خورشید، نصف ماه 1401
  • اکریلیک و چسب چوب روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 120
17 اسفند 1399
برآورد
$8,500 - $8,500
قیمت فروش
$0
100%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازاحمد مرشدلو
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 31 فروردین 1394
آرتچارت | اثر هنری ازمصطفی گودرزی
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
بدون عنوان از مجموعه زنان خنیاگر
برآورد
250,000,000﷼
965 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
1,351 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
1,621 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری هدی کاشیها

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها