فروش در - خانه حراج
25 شهریور 1392
برآورد
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازساناز مزینانی
تمام آن کارها #1
برآورد
$2,500
-
$3,500
قیمت فروش
$2,125
29.167%
تاریخ حراج
هِفِل - 26 خرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازمهدی قدیانلو
رستگاری زودرس
برآورد
£200
277 دلار آمریکا
-
£300
416 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 2 فروردین 1400
آرتچارت | اثر هنری ازمهدی قدیانلو
تایم صفر
برآورد
£300
416 دلار آمریکا
-
£500
693 دلار آمریکا
قیمت فروش
£500
693 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 فروردین 1400
سایر آثار هنری پرستو فروهر

آرتچارت | اثر هنری ازپرستو فروهر
بدون عنوان (از مجموعه کلکسیون پرچم)
برآورد
£2,500
3,247 دلار آمریکا
-
£3,000
3,896 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 8 آبان 1399
آرتچارت | اثر هنری ازپرستو فروهر
ترکیب‌بندی آبی
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390
آرتچارت | اثر هنری ازپرستو فروهر
روز عاشورا از مجموعه پروانه
برآورد
 
قیمت فروش
4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,989 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,248 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,759 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+35.562%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2009 - 2013
عملکرد در برابر برآوردها
2009 - 2013
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2009 - 2013