برآورد
€1,300
1,536 دلار آمریکا
- €1,500
1,772 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعباس غریب
ترکیب‌بندی برف و طبیعت
برآورد
€500
603 دلار آمریکا
-
€800
965 دلار آمریکا
قیمت فروش
€512
617 دلار آمریکا
21.231%
تاریخ حراج
Finarte - 15 اردیبهشت 1400
سایر آثار هنری پویا عباسیان

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها