• سیلوئت بغداد 1362
  • اسپری رنگ روی مقوا، قاب‌شده
  • نقاشی
  • 41 * 57
برآورد
£2,500
3,378 دلار آمریکا
- £3,000
4,054 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازهایده ایازی
بدون عنوان
برآورد
£350
488 دلار آمریکا
-
£450
628 دلار آمریکا
قیمت فروش
£427
596 دلار آمریکا
6.75%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازطلا مدنی
دروازه ‌فِر
برآورد
HK$100,000
12,849 دلار آمریکا
-
HK$200,000
25,699 دلار آمریکا
قیمت فروش
HK$302,400
38,856 دلار آمریکا
101.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 18 مهر 1400
آرتچارت | اثر هنری ازپویا آریان پور
بدون عنوان
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,147
1,452 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 14 خرداد 1398
سایر آثار هنری کاظم حیدر

آرتچارت | اثر هنری ازکاظم حیدر
شبح‌های بغداد
برآورد
£1,500
2,113 دلار آمریکا
-
£2,500
3,521 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,232 دلار آمریکا
14.75%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازکاظم حیدر
چگونه او با قلب یک شهید سرگردان شد (از مجموعه حماسه شهادت))
برآورد
£100,000
139,782 دلار آمریکا
-
£150,000
209,673 دلار آمریکا
قیمت فروش
£598,750
836,944 دلار آمریکا
379%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 420,088 دلار آمریکا
کمینه برآورد 70,947 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 106,597 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+196.875%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها