• چگونه او با قلب یک شهید سرگردان شد (از مجموعه حماسه شهادت)) 1341
  • رنگ روغن روی بوم، قاب شده
  • نقاشی
  • 176 * 127
برآورد
£100,000
139,782 دلار آمریکا
- £150,000
209,673 دلار آمریکا
قیمت فروش
£598,750
836,944 دلار آمریکا
379%
آرتچارت | UNTITLED (FROM THE TREE TRUNKS SERIES) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
63.7%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389