• چگونه او با قلب یک شهید سرگردان شد (از مجموعه حماسه شهادت)) 1341
  • رنگ روغن روی بوم، قاب شده
  • نقاشی
  • 176 * 127
برآورد
£100,000
139,782 دلار آمریکا
- £150,000
209,673 دلار آمریکا
قیمت فروش
£598,750
836,944 دلار آمریکا
379%
آثار هنری مشابه

آرت چارت | بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان) از سهراب سپهری
بدون عنوان (از مجموعه‌ی تنه‌ی درختان)
برآورد
 
قیمت فروش
63.7%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 مهر 1389
سایر آثار هنری کاظم حیدر

آرت چارت | شبح‌های بغداد از کاظم حیدر
شبح‌های بغداد
برآورد
£1,500
2,113 دلار آمریکا
-
£2,500
3,521 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,295
3,232 دلار آمریکا
14.75%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرت چارت | سیلوئت بغداد از کاظم حیدر
سیلوئت بغداد
برآورد
£2,500
3,378 دلار آمریکا
-
£3,000
4,054 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرت چارت | او نابود می شود که ممکن است پس از آن برگردد (از مجموعه‌ی «حماسه شهید») از کاظم حیدر
او نابود می شود که ممکن است پس از آن برگردد (از مجموعه‌ی «حماسه شهید»)
برآورد
£40,000
55,264 دلار آمریکا
-
£60,000
82,896 دلار آمریکا
قیمت فروش
£118,750
164,065 دلار آمریکا
137.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 334,747 دلار آمریکا
کمینه برآورد 65,720 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 98,697 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+177.083%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها