• بدون عنوان 1386
  • اکریلیک و خودکار روی بوم
  • نقاشی
  • 100 * 100
  • امضا شده "گلناز" (پایین وسط پنل سمت چپ)؛ امضا شده "فتحی 2008" (پایین وسط پنل سمت راست)
فروش در - خانه حراج
3 آبان 1391
برآورد
قیمت فروش
18.182%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | اثر هنری ازهدیه شفیعی
11580 صفحه
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 آبان 1391
آرتچارت | اثر هنری ازبهار سبزواری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
150%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
سایر آثار هنری گلناز فتحی

آرتچارت | اثر هنری ازگلناز فتحی
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازگلناز فتحی
بدون عنوان (طراحی 7)
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,988 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,550 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,753 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.832%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021