21 مرداد 1400
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
- 7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
16.667%
توضیحات اثر

نقاشی‌های گلناز فتحی تلاش برای برقراری نوعی گفت‌وگو و با هدف ایجاد فضایی ساختارمند با گرایش به آبستراکسیون از عنصر نوشتار است که در عملی نقاشانه، فرم‌های بی‌شکلی را به شکل و متن‌های فارغ از معنا را به معنا تبدیل می‌کند. در حقیقت آثار فتحی بیش از آن‌که نقاشیخط باشند دارای زیبایی‌شناسی نقاشانه هستند و تلاش او ناظر بر عملکرد فرمی خوشنویسی و تبدیل آن به گزاره‌هایی چندوجهی و متمایز از سنت خوشنویسی است. در این فرایند است که فتحی می‌کوشد تا چارچوبی انعطاف‌پذیر و پویا را برای درکی نوین از اشکال حروف و نوشتار فارسی پیش روی بیننده به تصویر بکشد.
تابلوی حاضر، نمونه‌ای شاخص از چنین رویکردی است و متعلق به تازه‌ترین دوره آثار این هنرمند در عرصه نقاشی با نوشتار و نشان‌دهنده سبک تکامل‌یافته اوست. سبکی که سرآغازش را می‌توان در کارهای دهه هشتاد فتحی سراغ گرفت. سبک وی در این اثر تا مرز نقاشی‌ آبستره اکسپرسیونیستی پیش رفته و نتیجه مطالعات هنرمند در به‌کارگیری رنگ و وارد کردن اصول نقاشی مدرن در ساختار خط‌نگاره‌های فارغ از معناست.
در اثر پیش‌رو، گسست از سنت خوشنویسانه از طریق ورود به جهان انتزاع و درک ظرفیت‌های نقاشی مدرنیستی با به‌کارگیری جسورانه عنصر رنگ و سرعت حرکت بداهه قلم سامان یافته است. در این‌جا سنت تنها در مواجهه با امر مدرن و درک مفهوم هنر در چارچوب بافتاری معاصر معنا پیدا می‌کند. فرصتی برای درک تجربه نگاه از چشم نقاش که با فاصله گرفتن از ساحت آشنای کالیگرافی ایرانی و بازشناسی ارزش‌های نقاشی انتزاعی غربی ممکن می‌شود.
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازفریدون آو
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازمحمد صبری
درخت عشق
برآورد
£2,500
3,477 دلار آمریکا
-
£4,000
5,563 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,475
15,957 دلار آمریکا
253.077%
تاریخ حراج
بونامز - 21 مرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازاندیشه آوینی
بدون عنوان
برآورد
$23,000
-
$23,000
قیمت فروش
$23,000
0%
فروش در
تاریخ حراج
South South - 17 اسفند 1399
سایر آثار هنری گلناز فتحی

آرتچارت | اثر هنری ازگلناز فتحی
بدون عنوان (طراحی 7)
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
36.25%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
£5,000
6,173 دلار آمریکا
-
£7,000
8,642 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 10 مهر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,988 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,550 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,753 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.832%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021