برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
- £5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
36.25%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازابول عتیقه‌چی
حمد الله
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
14.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391
آرتچارت | اثر هنری ازرکان دبدوب
فرم انتزاعی
برآورد
£2,000
2,817 دلار آمریکا
-
£3,000
4,225 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,592 دلار آمریکا
2%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
سایر آثار هنری گلناز فتحی

آرتچارت | اثر هنری ازگلناز فتحی
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
بدون عنوان
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
£5,000
6,173 دلار آمریکا
-
£7,000
8,642 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 10 مهر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,988 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,550 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 18,753 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.832%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021