حراج هنر معاصر و پساجنگ آمستردام


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €6,000
8,428 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €8,000
11,238 دلار آمریکا
مجموع فروش €8,125
11,413 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €8,125
11,413 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Post-War and Contemporary Art
آمستردام
14 آبان 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €67,500
84,375 دلار آمریکا
Nineteen to Now, incl. Topographical Observations
آمستردام
14 شهریور 1391
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €95,480
119,350 دلار آمریکا
هنر جهان‌‌های هند و اسلام شامل قالیچه‌های شرقی و فرش
06 آبان 1400
£70,000
95,368 دلار آمریکا
- £95,000
129,428 دلار آمریکا

برآورد فروش