حراج هنر معاصر و پساجنگ


  • بونامز نیویورک
  • 28 آبان 1399
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $18,000
بیشینه برآورد $25,000
مجموع فروش $150,312
میانگین ارزش آثار $150,312
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر و آمریکای لاتین
نیویورک
07 بهمن 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $6,375
عکس‌ها
نیویورک
07 اردیبهشت 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $5,000
عکس‌ها
نیویورک
05 آبان 1394
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $9,000