حراج International Modern and Contemporary Art Auction


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد د.إ3,135,300
853,607 دلار آمریکا
بیشینه برآورد د.إ4,133,200
1,125,293 دلار آمریکا
مجموع فروش د.إ1,749,900
476,423 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار د.إ51,468
14,012 دلار آمریکا
هنرمندان 43
آثار هنری 71
آثار هنری فروخته شده 35
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

1ERE VENTE A DUBAI INTERNATIONAL MODERN AND CONTEMPORARY ART AUCTION
01 آبان 1391
مجموع فروش ها $0
نخستین حراج بین‌المللی هنر معاصر و مدرن در دبی
01 آبان 1391
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها د.إ0
0 دلار آمریکا