حراج نقاشی شرقی


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €600
693 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €800
924 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

MIDDLE EAST MODERN & CONTEMPORARY ART 'NORTH AFRICA, MIDDLE EAST & INDIA
26 خرداد 1400
19 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
61
فروخته نشده
مجموع فروش ها €448,935
547,148 دلار آمریکا
POST WAR & CONTEMPORARY ART
12 آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها €40,300
48,554 دلار آمریکا
فضای داخلی و شخصیت‌های آپارتمان شهر
27 شهریور 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها 153,403