حراج هنرهای زیبا و دکوراتیو - آنتیک - جواهرات


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €200
232 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €250
290 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر 1
وین
10 آذر 1400
€50,000
57,924 دلار آمریکا
- €60,000
69,509 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر مدرن و معاصر
04 آذر 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی
زوریخ
03 آذر 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا