حراج دوموشِل آرت گالریز - مهر 1395


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $6,000
بیشینه برآورد $9,000
مجموع فروش $4,500
میانگین ارزش آثار $4,500
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

کلکسیون سپتامبر - روز 2
19 شهریور 1400
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $900
نقاشی‌ها - طراحی‌ها - کارهای هنری و مبلمان - مجسمه‌ها - سرامیک - جواهرات - ظروف شیشه - فرش
27 شهریور 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $65,000
هنر جهان‌‌های هند و اسلام شامل قالیچه‌های شرقی و فرش
06 آبان 1400
£70,000
95,368 دلار آمریکا
- £95,000
129,428 دلار آمریکا

برآورد فروش