حراج گردآوری شده ‌های معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £12,000
16,260 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £18,000
24,390 دلار آمریکا
مجموع فروش £0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای جهان اسلام و هند شامل قالیچه‌ها و فرش‌های مرغوب
لندن
05 آبان 1400
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
28 مهر 1400
25 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
22 فروخته شده
در بازه برآوردها
8 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
22
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,721,114
2,374,933 دلار آمریکا
هنر معاصر
لندن
28 مرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا