حراج فروش کارگاه و متفرقه - تابلوهای مدرن - پوستر - چاپ - طراحی


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €30
35 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €50
58 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نقاشی شرقی
15 آبان 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آفریقای شمالی
05 آبان 1400
13 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
13 فروخته شده
در بازه برآوردها
73
فروخته نشده
مجموع فروش ها €272,220
314,705 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
پاریس
27 مهر 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا