حراج حراج هنر معاصر و مدرن


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €1,000
1,158 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €1,200
1,390 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج هنر مدرن و معاصر - جلسه اول
02 اردیبهشت 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر 1
وین
10 آذر 1400
€50,000
57,924 دلار آمریکا
- €60,000
69,509 دلار آمریکا

برآورد فروش

هنر مدرن و معاصر
04 آذر 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا