حراج کارخانه طراحی، فروش به نفع هنرمندان نوظهور


1 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
Videogram (Cyanotype) on paper
60 * 20.5
برآورد
€1,300
1,536 دلار آمریکا
-
€1,500
1,772 دلار آمریکا
قیمت فروش
€0
0 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
Drouot Estimations - 20 شهریور 1400