حراج دویل + دیزاین


  • DOYLE
  • 25 آبان 1400
گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $0
بیشینه برآورد $0
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 0
آثار هنری 0
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر زیبا
نیویورک
24 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $252
هنر زیبای مدرن
نیویورک
28 آبان 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $8,750
دُیل در خانه
نیویورک
27 شهریور 1398
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,250